Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2019.1170 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2019. 900)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104).

Wymagane dokumenty:

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 + załączniki: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1+ załączniki: ZDN-1, ZDN-2

Inne wskazówki / uwagi:

 • Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
  Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  Wpłaty można dokonać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Lipka (indywidualny nr konta podany jest w decyzji podatkowej)
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podatek jest płatny w 12 proporcjonalnych ratach: do dnia 15 każdego miesiąca, w styczniu do dnia 31.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lipka ul. Kościuszki 28 - Referat Finansowy - parter, pokój nr 4, tel. 67 2665 183 wew. 27,
e-mail: podatki@lipka.pnet.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości (dla osób fizycznych)
Dla osób prawnych - przyjęcie deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy sprawdza ją pod względem formalno - rachunkowym i przypisuje kwotę podatku. W razie stwierdzenia przez organ podatkowy niezgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym lub prawnym organ ten wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
 
Tryb  odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Lipka lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin74
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@