Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Załatw sprawę w Urzędzie  / Podatki i opłaty lokalne  / Podatek rolny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek rolny Podatek rolny

Podstawa prawna:

  • Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.1256 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2019. 900 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105), 

Wymagane dokumenty:

  • Osoby fizyczne - Informacja o gruntach IR-1 + załączniki: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
  • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - Deklaracja na podatek rolny DR-1 + załączniki: ZDR-1, ZDR-2

Inne wskazówki/uwagi:

  • Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; oraz wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  • Osoby fizyczne składają właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Wpłaty można dokonać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Lipka (indywidualny nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lipka ul. Kościuszki 28 - Referat Finansowy - parter, pokój nr 4, tel. 67 2665183 wew. 27            
e-mail: podatki@lipka.pnet.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej wymiar podarku rolnego – dla osób fizycznych.

Dla osób prawnych - przyjęcie deklaracji na podatek rolny. Organ podatkowy sprawdza ją pod względem formalno - rachunkowym i przypisuje kwotę podatku. W razie stwierdzenia przez organ podatkowy niezgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym lub prawnym organ ten wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Lipka lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin75
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@