Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Załatw sprawę w Urzędzie  / Podatki i opłaty lokalne  / Ulgi w podatku rolnym
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ulgi w podatku rolnym Ulgi w podatku rolnym

ULGA INWESTYCYJNA
 
Podstawa prawna:

 • Art. 13, art 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.1256 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne wskazówki/uwagi:
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 • zakup i zainstalowanie
  • deszczowni
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lipka ul. Kościuszki 28 - Referat Finansowy - parter, pokój nr 4,tel. 67 2665183 wew. 27,
e-mail: podatki@lipka.pnet.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w sprawie.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Lipka lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
 
Podstawa prawna:

 • Art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3,4,5 i 6  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity Dz. U. 2019.1256 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym
 • kserokopia aktu notarialnego lub dokumentu ustanawiającego własność, prawo do wieczystego użytkowania
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne wskazówki/uwagi:
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna-sprzedaży na podstawie aktu notarialnego, lub prawa wieczystego użytkowania.
Z gruntów zakupionych aktem notarialnym do 100 ha na utworzenie nowego gosp. lub powiększenie istniejącego przysługuje ulga z tytułu nabycia gruntów w wys. 100% podatku rolnego przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub ustanowiono prawo wieczystego użytkowania.
Po upływie ww. okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
Ulga z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym nie przysługuje, jeżeli nabywca gruntów jest spokrewniony w linii prostej.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lipka ul. Kościuszki 28 - Referat Finansowy - parter, pokój nr 15,
tel. 67 2665183 wew. 27, e-mail: podatki@lipka.pnet.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w sprawie.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Lipka lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin61
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@