Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Załatw sprawę w Urzędzie  / Podatki i opłaty lokalne  / Podatek leśny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek leśny Podatek leśny

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U.  2019. 888 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2019. 900 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i  deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126).

Wymagane dokumenty:

 • Osoby fizyczne - Informacja o lasach IL-1 + załączniki: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - Deklaracja  na podatek leśny DL-1 + załączniki: ZDL-1, ZDL-2

Inne wskazówki/uwagi:

 • Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.
  Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  Wpłaty można dokonać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Lipka  (indywidualny nr konta podany jest w decyzji podatkowej)
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; oraz wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28 - Referat Finansowy - parter, pokój nr 4, tel. (0-67) 2665183, wew. 27, e mail: podatki@lipka.pnet.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji ustalającej wymiar podarku leśnego – dla osób fizycznych.

Dla osób prawnych - przyjęcie deklaracji na podatek leśny. W terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji organ podatkowy sprawdza ją pod względem formalno - rachunkowym i przypisuje kwotę podatku. W razie stwierdzenia przez organ podatkowy niezgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym lub prawnym organ ten wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku leśnego.
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Lipka lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin67
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@