Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Udostępnienie danych jednostkowych Udostępnienie danych jednostkowych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, który składa:
  • osoba, która ma interes prawny (w przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes)
  • osoba, która ma interes faktyczny (wymagana jest pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą).
 •  Wniosek powinien zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy
  • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy
  • zakres żądanych danych
  • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
 • Dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych
 • Oświadczenie wnioskodawcy, ze nie złożył w tej samej sprawie wniosku do innego organu gminy
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka (pokój nr 19, tel. 67 2665041 wew. 29, mail: usc@lipka.pnet.pl)
 • W formie elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego).

OPŁATY

 • Opłata za o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL wynosi 31,00 zł
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
  wynosi 17 zł.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W terminie 7 dni od złożenia wniosku, jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji
 • Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3
 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy
 • Odmowa udostępnienia danych z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL możesz się odwołać do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin37
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@