Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Załatw sprawę w Urzędzie  / Dowody osobiste
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dowody osobiste Dowody osobiste

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego, który składa:
  • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego
  • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (bez udziału rodzica)
  • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć wniosek o dowód osobisty osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej i dzieci w wieku od 13 roku życia) lub w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) - przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej
  • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on uszkodzeniu
  • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną
 • Aktualne kolorowe zdjęcie, o wymiarach 35x45mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy (pozycja na   wprost) – zobacz jak powinno wyglądać prawidłowo wykonane zdjęcie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 • Aktualny dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport.
 • Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - dotyczy osób, które otrzymały polskie obywatelstwo


MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • Wniosek na dowód osobisty możesz złożyć w dowolnym urzędzie na terenie kraju.
 • W gminie Lipka zrobisz to w:
  • Urzędzie Gminy w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka (pokój nr 19, tel. 67 2665041 wew. 29, mail: usc@lipka.pnet.pl).
  • Poprzez ePUAP (profil zaufany) lub bezpieczny podpis elektroniczny

Pamiętaj, że dowód osobisty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek !

OPŁATY

 • Dowód osobisty jest bezpłatny.      

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
  • niezwłocznie w przypadku:
   • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym
   • utraty lub zniszczenia dowodu osobistego
   • jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek po wcześniejszym okazaniu dotychczasowego dowodu osobistego lub aktualnego paszportu.
 • Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera rodzic lub opiekun prawny.
 • Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.


W celu ustalenia kodu PIN do certyfikatu oraz odbioru kodu PUK niezbędna jest obecność osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

 • W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Do pobrania:

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, który składa:
  • osoba, która ma interes prawny (w przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes)
  • osoba, która ma interes faktyczny (wymagana jest pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych należy złożyć                w Urzędzie Gminy w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka (pokój nr 19, tel. 67 2665041 wew. 29, mail: usc@lipka.pnet.pl)
 • W formie elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego).


OPŁATY

 • Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych wynosi 31,00 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wynosi 17 zł.
 • Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W terminie 7 dni od złożenia wniosku, jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 • Odmowa udostępnienia danych z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Dane, które możesz uzyskać to:
  • numer PESEL
  • imię (imiona) i nazwisko
  • nazwisko rodowe
  • imię ojca
  • imię i nazwisko rodowe matki
  • datę i miejsce urodzenia
  • płeć
  • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym
  • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • dane dotyczące dowodu osobistego
  • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych możesz się odwołać do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania:data wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin28
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@